«АЛМАТЫ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫ» АҚ ТҰРАҚТЫ ДАМУ ЖҮЙЕСІ

«Алматы электр станциялары» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) елдегі ірі энергия өндіруші компаниялардың бірі бола отырып, ел экономикасына, қоршаған ортаға әсер ету маңыздылығын сезінеді.

Осы мақсаттарда Қоғамда мүдделі тараптар мүдделерінің теңгерімін сақтауға ықпал етуге, басқаруда тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдануға мүмкіндік беретін, ұзақ мерзімді перспективада құнын тұрақты ұлғайтуға және бәсекеге қабілеттілігін арттыруға қол жеткізуге мүмкіндік беретін орнықты даму қағидаттарын үздіксіз ұстану жүйесі енгізілген.

Қоғамда орнықты даму қағидаттарын енгізуді «Самұрық-Энерго» АҚ орнықты даму саласындағы басшылық, экологиялық саясат, денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы саясат, кадр саясаты және басқа да ішкі нормативтік құжаттар қамтамасыз етеді.

 

 

Тұрақты дамуға деген ұмтылыс «Алматы электр станциялары» АҚ қызметінің қағидаттарының бірі болып табылады, онда Компания өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының келісімділігін қамтамасыз етуге ұмтылады.

 

Экономикалық құрамдас бөлік Қоғамның қызметін ұзақ мерзімді құнның өсуіне, акционерлер мен инвесторлардың мүдделерін қамтамасыз етуге, процестердің тиімділігін арттыруға, неғұрлым жетілдірілген технологияларды құруға және дамытуға инвестициялардың өсуіне, еңбек өнімділігін арттыруға бағыттайды.

Экологиялық құрамдас бөлік биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсерді барынша азайтуды, шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалануды, экологиялық, энергия және материал үнемдейтін технологияларды қолдануды, экологиялық қолайлы өнімді жасауды, қалдықтарды барынша азайтуды, қайта өңдеуді және жоюды қамтамасыз етеді.

Әлеуметтік компонент әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарына бағытталған, оның ішінде: еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қызметкерлердің денсаулығын сақтау, қызметкерлердің құқықтарын әділ марапаттау және құрметтеу, персоналды жеке дамыту, қызметкерлерге арналған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру, жаңа жұмыс орындарын құру, экологиялық және білім беру акцияларын өткізу.

«Самұрық-Энерго» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Қоғам тұрақты даму саласында келесі қағидаттарды сақтайды:

 

  • Ашықтық
  • Есеп берушілік
  • Шынайылық
  • Этикалық мінез-құлық
  • Мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтеу
  • Заңдылық
  • Адам құқықтарын сақтау
  • Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік
  • Мүдделер қақтығысына жол бермеу
  • Жеке үлгі