Компанияның корпоративтік құжаттары

Компанияның жарғысы

Директорлар кеңесі туралы ереже

Басқарма туралы ереже

Мінез-құлық кодексі

Тәуекелдерді басқару саясаты «Алматы электр станциялары» АҚ

«АлЭС» АҚ дивидендтік саясаты туралы

Тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау қағидалары

Корпоративтік басқару кодексі

«АлЭС» АҚ регламент ақпаратты ашу бойынша

Менеджменттің біріктірілген жүйесі саясаты

Кадр саясаты

Корпоративтік хатшы – директорлар кеңесінің хатшысы туралы ереже

Омбудсмен туралы ереже

Аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласында саясаты 

«Алматы электр станциялары» АҚ орнықты дамуға байланысты қаржыландыру саласындағы Саясаты

«АлЭС» АҚ өндірістік департаменттер аумағында мердігерлік ұйымдардың жұмыстарын ұйымдастыру туралы

«АлЭС» АҚ техникалық қызмет көрсету және жөндеу регламенті

«АЛЭС» АҚ сенім телефоны бойынша ақпарат қабылдау тәртібі туралы

Директорлар кеңесінің тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы ереже

«Самұрық-Энерго» АҚ 2022-2031 жылдарға арналған Даму стратегиясы 

Денсаулық сақтау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитет туралы ереже

«Алматы энергия кешенін газдандыру. Алматы 2-ЖЭО-сын қоршаған ортаға әсерін барынша азайта отырып жаңғырту» жобасы бойынша мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары  

«1-ЖЭО-ны газ турбиналы технологиялар базасында жаңа энергия көзін орната отырып кеңейту» жобасы бойынша мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары 

«3-ЖЭО-ны қайта құру» жобасы бойынша мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары 

«АлЭС» АҚ Бас офисі өткізу және объектішілік режимы туралы ережесі