Объявление о заключении крупной сделки путем выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы

«Алматы электр станциялары» АҚ (бұдан әрі – «АлЭС» АҚ) «АлЭС» АҚ Директорлар Кеңесімен 2016 жылдың 30 қарашасында (№ 11/16 хаттама) бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигацияларды шығару жолымен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.   

АО «Алматинские электрические станции» (далее – АО «АлЭС») сообщает, что 30 ноября 2016 года Советом Директоров АО «АлЭС» (Протокол № 11/16) принято решение о заключении крупной сделки путем выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы.