Объявление о введение в действие предельных уровней тарифов на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам

«Алматы электр станциялары» Акционерлік қоғамы тұтынушылардың назарына магистральды құбыр жолдары арқылы суды беру қызметтеріне (химиялық тазартылған суды дайындау) тарифтердің шекті деңгейлерінің қолданысқа енгізілетіні жайлы хабарлайды.

01.10.2016ж. бастап - 58,44 теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз)

2017 жылы – 58,44 теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз)

2018 жылы – 59,22 теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз)

2019 жылы – 60,44 теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз)

2020 жылы – 61,67 теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз)

Тарифтердің шекті деңгейлері Қазақстан Республикасы Ұлтық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті корғау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2016 жылғы 22 тамыздағы №152 - НҚ және Алматы облысы бойынша департаментінің 2016 жылғы 22 тамыздағы №232 - НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілді.

Акционерное общество «Алматинские электрические станции» доводит до сведения потребителей о введение в действие предельных уровней тарифов на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка химически очищенной воды):

с 01.10.2016г. - 58,44 тенге/м3 (без НДС)

2017 год –58,44 тенге/м3 (без НДС)

2018 год –59,22 тенге/м3 (без НДС)

2019 год –60,44 тенге/м3 (без НДС)

2020 год –61,67 тенге/м3 (без НДС)

Предельные уровни тарифов, утверждены совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 22 августа 2016 года № 152-ОД и Алматинской области от 22 августа 2016 года № 232-ОД.