Аукцион туралы хабарландыру (голл) макулатура 2022 ж.

Аукцион өткізу туралы ақпараттық парақ 

Құжаттар тізімі

Қосымша 1