Өндірістік қауіпсіздік тәуекелдерін басқару жүйесін түсіну және жұмыс орнындағы тәуекелге бағалау жүргізу білігі бойынша үздік қызметкер

«Өндірістік қауіпсіздік тәуекелдерін басқару жүйесін түсіну және жұмыс орнындағы тәуекелге бағалау жүргізу білігі бойынша үздік қызметкер" сайысы туралы ереже