2022

2022 жылға «Алматы электр станциялары» АҚ
ірі мәмілелер туралы ақпарат
 

Тараптар туралы мәлімет
Мәміле пәні
Мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдаған орган
Мәміле бойынша шешім қабылданған күн (хаттама, күні)
«Қазақстан Халық банкі» АҚ
09.03.2022 ж. №259-2022 қолма-қол емес ақшаны кепілге беру туралы шарт жасасу
«Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі
09.03.2022 ж. №02/22
«Қазақстан Халық банкі» АҚ
Несие желісін беру туралы келісімге 31.03.2022 ж. №36 қосымша келісім жасасу
«Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі
31.03.2022 ж. №03/22
«Қазақстан Халық банкі» АҚ
Несие желісін беру туралы келісімге 03.06.2022 ж. №37 қосымша келісім жасасу
«Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі
03.06.2022 ж. №05/22
«First Heartland Jusan Bank» АҚ
09.09.2022ж. № 110\0009-21/4 алдағы уақытта кепілзат берушінің меншгіне түсетін ақшаны кепілдікке қою туралы шарт
«Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі
19.08.2022 ж. №08/22
«First Heartland Jusan Bank» АҚ
09.09.2022ж. № 110\0009-21/5 алдағы уақытта кепілзат берушінің меншгіне түсетін ақшаны кепілдікке қою туралы шарт
«Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі
19.08.2022 ж. №08/22
Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкі
Жалпы сомасы 130 000 000 000 (жүз отыз миллиард) теңге қарызын алу келісім шартын жасасу
"Самұрық-Энерго" АҚ Директорлар Кеңесінің "Алматы электр станциялары" АҚ Директорлар кеңесі
23.11.2022 ж. №10/22