2019

2019 жылы «Алматы электр станциялары» АҚ мүдделілік болуына орай жасалған мәмілелер туралы ақпарат

Тараптар туралы мәлімет

Мәміле пәні

Мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдаған орган

 Мәміле бойынша шешім қабылданған күн (хаттама, күні)

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС

 2019 жылға электр энергиясын сатып алу-сату шартын жасасу.

«Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі

28.12.2018

ж. № 10/18

«Алатау Жарык Компаниясы» АҚ

 2019 жылға электр энергиясын сатып алу-сату шартын жасасу.

«Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі

28.12.2018ж.

 № 10/18

«Самұрық-Энерго» АҚ»

 Реверсивті кредит желісін ашу туралы келісімге қосымша келісім жасасу

«Алматы электр станциялары» АҚ Басқармасы

30.09.2019ж.                   № 40/19


2019 жылға «Алматы электр станциялары» АҚ
  

ірі мәмілелер туралы ақпарат

Тараптар туралы мәлімет

Мәміле пәні

Мәмілені мақұлдау туралы шешім қабылдаған орган

 Мәміле бойынша шешім қабылданған күн (хаттама, күні)

 «ЛогоТрансЭнерго» жшс

 2019-2021 жылдарға арналған «Көлік-экспедиторлық қызмет көрсету жөніндегі қызмет» қызметін көрсетуге шарт жасасу

«Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі

11.11.2019ж.               № 07/19

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС

 28.12.2018 ж. №2019К0015У электр энергиясын сатып алуға арналған шартқа қосымша келісім жасасу туралы

«Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі

22.11.2019ж.                № 08/19

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС

 28.12.2018 ж. №2019К0015У электр энергиясын сатып алуға арналған шартқа қосымша келісім жасасу туралы

«Алматы электр станциялары» АҚ Директорлар кеңесі

30.12.2019ж.               № 09/19