2020 жылға арналған реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша жария тыңдаулар өткізу туралы

2021 жылғы 16 сәуірде «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 25 – бабының 6-тармағына сәйкес «АлЭС» АҚ тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтер-жылу энергиясын өндіру, суды магистральдық құбыр жолдары арқылы беру бойынша 2020 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп өткізді.

 

Алматы қаласындағы коронавирус бойынша карантин режимі мен эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, жария тыңдаулар бейнеконференция форматында (Zoom платформасында) өткізіледі. «АлЭС» АҚ реттеліп көрсетілетін қызметтердің барлық тұтынушыларын және өзге де мүдделі тұлғаларды тиесілі ақпаратпен www.ales.kzинтернет-ресурсында жариялау арқылы уақтылы хабардар етті.

Жария тыңдауларға уәкілетті және мемлекеттік органдардың өкілдері, тұтынушылар, қоғамдық бірлестіктер, тәуелсіз сарапшылар және т. б. қатысты.

«АлЭС» АҚ – табиғи монополия субъектісі, жылу энергиясын өндіру және суды магистральдық құбыр жолдары арқылы беру жөніндегі Табиғи монополия субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің республикалық бөліміне енгізілді деп атап өтті есебінде  «АлЭС» АҚ Басқарма Төрағасының м.а. Г.Ж.Исмухамбетов.

2020 жылдың қорытындысы бойынша жылу энергиясын өндіру қызметінен көрсетілген қызметтердің нақты көлемі шамамен 5 млн.Гкал құрады, бұл бекітілген тарифтік сметада көзделген көлемнен 6% - ға артық. Жылу энергиясын өткізуден түскен кіріс 19,1 млрд теңгені, шығыстар 19,8 млрд теңгені құрады. Жылу энергиясын өндіру қызметі шығынды. 2020 жылдың қорытындысы бойынша теріс қаржылық нәтиже 0,7 млрд.теңгені құрады. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсету кезінде қолданысқа енгізілген активтерден амортизациялық аударымдар инвестициялық бағдарламаны жүзеге асыруға және «Алматы 2-ЖЭО қайта құру және кеңейту. III кезек. №8 қазандық агрегаты»инвестициялық қарыз бойынша негізгі борышты өтеуге жұмсалды.

 

2020 жылдың қорытындысы бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтердің нақты көлемін 28,0 млн.м3 суды магистральдық құбыр жолдары арқылы беру қызметі құрады, бұл бекітілген тарифтік сметада көзделген көлемнен 3%-ға төмен. Химиялық тазартылған суды өткізуден түскен табыс 1,6 млрд теңгені, шығын 1,7 млрд теңгені, шығын 58,6 млн теңгені құрады. Жүзеге асырылған инвестициялық бағдарламаның нақты сомасы толық көлемде орындалды және бекітілген 40,8 млн.теңге деңгейінде болды. Инвестициялық бағдарламаны қаржыландыру өз қаражаты есебінен - реттеліп көрсетілетін қызметті ұсыну кезінде қолданысқа енгізілген активтерден амортизациялық аударымдар және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздерден жүзеге асырылды.

Сонымен қатар, баяндамада реттелетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау мәселелері қозғалды, 2020 жылдың қорытындысы бойынша негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштер қаралды, есептік кезеңде ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлеміне талдау жасалды, басым инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды ескере отырып, компания қызметінің перспективалары айқындалды.