Сенімділік пен сапаға салынатын инвестициялар («АлЭС» АҚ-ның ҚР ЭМ-мен 2015 жылға арналған Инвестициялық келісімін орындау)

12.04.2016

газета «Казахстанская правда», № 68

ҚР Энергетика Министрлігімен жасалған инвестициялық міндеттердің орындалуы туралы келісімге сәйкес «АлЭС» АҚ 2015 жылға арналған инвестициялық міндеттері 15 072,1 млн.теңгені құрады, соның ішінде өзіндік қаражат есебінен 5 406,0 млн. теңге, қарыз қаражат есебінен 9 666,1 млн. теңге. Іс жүзінде орындалғаны 15 072,1 млн.теңгені құрады, соның ішінде өзіндік қаражат есебінен 5 406,0 млн. теңге және қарыз есебінен 9 666,1 млн. теңге (100%).
Инвестициялық келісім шеңберінде келесі негізгі іс-шаралар жүзеге асырылды/жүзеге асырылып жатыр:
• өндіріс көлемдерін ұлғайтуға бағытталған, соның ішінде: «Алматы 2-ЖЭО қайта құру және кеңейту. III-кезек. №8 қазанагрегаты» жобасы бойынша құрылыс-монтажды жұмыстары аяқталу сатысында. Жобаны жүзеге асырғаннан кейін электр энергиясын қосымша жылдық өндіру 450 млн. кВт*ч құрайды және жылу энергиясын жіберу жылына 1 150 мың Гкал-ға дейін ұлғайтылады;
• өндірістегі шығындарды төмендету бойынша, соның ішінде: 2-ЖЭО Көк-Өзек су қоймасынан суды алу үшін құрылыстар мен гидропостты салу; 2-ЖЭО №1 күл үйіндісінің №1 секциясындағы сүзгілеуге қарсы экранын қалпына келтіру.
• өндіріс деңгейін ұстап тұру бойынша, соның ішінде: 2-ЖЭО бас бу құбырын қайта құру (1-кезек); Қапшағай ГЭС қоздыру жүйесін жаңарту; Қапшағай ГЭС гидроагрегаттарын реттеу жүйелерінің май-ағынды қондырғыларын қайта құру.
• күл үйінділер құрылысы, соның ішінде: 2-ЖЭО күл қожды жоюдың аралас жүйесі (4-ші технологиялық кезең); 3-ЖЭО күл үйіндісін қайта құру және кеңейту (1-ші кезең).
2015 жылда орындалған іс-шараларды жүзеге асыру:
 «АлЭС» АҚ белгіленген электр қуатының пайдалану коэффициентін жоспардағы көлеммен салыстырғанда 0,6%-ға көбейтуге мүмкіндік берді, атап айтқанда электр энергияны өндіруді 63 362 мың кВт*с. көбейту есебінен 46,9%-ға ұлғайтуға қол жеткізілді;
 уақытымен жөндеу компанияларын өткізу есебінен технологиялық бұзушылықтар санын 134-тен 123-ке дейін (8,6%-ға) азайтуға мүмкіндік берді.

 


 

«Алматы Электр Станциялары» АҚ «Самұрық-Энерго» АҚ құрамына кіреді. Алматы электр станциялары Алматы қаласы мен Алматы өңірі бойынша негізгі энергия қайнар көздері болып келеді.
«АлЭС» АҚ энергокешендерінің құрамына 1-ЖЭО, 2-ЖЭО, 3-ЖЭО, Батыс жылу кешені, Қапшағай ГЭС, Каскад ГЭС, «Энергожөндеу» өндірістік жөндеу кәсіпорны, ОҚТО кіреді.