ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2019Г.

«Алматы электрстанциялары» АҚ тұтынушыларжәнеөзге де мүдделітұлғаларды 2019 ж. 1 жарты жылдығыныңқорытындысыбойыншареттеліпкөрсетілетінқызметтерінұсынужөніндежариятыңдауформасындаесепжүргізетіндігін хабарлайды.
Табиғи монополия субъектісі – «Алматы электрстанциялары» Акционерлікқоғамы;
Табиғи монополия субъектісініңорналасқанмекен-жайы – Алматы қ., Достықдаңғылы, 7;
Есептіөткізетінуақыт – 2019 жылғы 16 шілдекүнісағат 16.00-де;
Есептіөткізетінорын – Алматы қ., Достықдаңғылы, 7, 145 кабинет;
Реттеліпкөрсетілетінқызметтертүрі – жылуэнергиясынөндіру, суды магистральдыққұбыржолдарыарқылы беру қызметтері.