Компанияның құрылымы

Директорлар кеңесі

     Корпоративтік хатшы
     Комплаенс-офицер

Басқарма Төрағасы

Басқарма Төрағасының орынбасары – Бас инженер

     Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау департаменті
     Пайдалануға алу және жөндеу департаменті

Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор

     Бухгалтерлік есеп және есептілік басқармасы
     Қазынашылық басқармасы
     Экономика басқармасы
     Әдіснама басқармасы

Құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор

     Заң басқармасы
     Корпоративтік даму және тәуекелдер басқармасы

Даму және құрылыс жөніндегі басқарушы директор

     Салынып жатқан кәсіпорындар департаменті
     Жобалық басқармасы
     Инвестициялық бюджет басқармасы

Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор

     Сатып алу басқармасы
     Материалдық-техникалық жабдықтау және қызметтер басқармасы

Жалпы мәселелер жөніндегі басқарушы директор

     Ұйымдастыруды сүйемелдеу басқармасы
     Адам ресурстары басқармасы
     Шаруашылық басқармасы

Қауіпсіздік жөніндегі басқарушы директор

     Қауіпсіздік басқармасы
     АҚ және ТЖ қызметі
     Бағалар және маркетинг басқармасы

Өндірістік департаменттер

     Б.Оразбаев атындағы 1-ЖЭО
     А.Жақұтов атындағы 2-ЖЭО
     3-ЖЭО
     Ш.Шөкин атындағы Қапшағай ГЭС
     Каскад ГЭС
     Батыс жылу кешені (БЖК)
     «Энергожөндеу» ӨЖК
     Отынды қабылдау және түсіру орталығы (ОҚТО)