Жоспарланған іс-шаралар

«Алматы электр станциялары» АҚ-ның 2023 жылға арналған

КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАР КҮНТІЗБЕСІ

Корпоративтік оқиғалар күнтізбесі ресми құжат емес. Аталған мерзімдер мен оқиғалардың сипаты «АлЭС» АҚ-ға тәуелсіз мән-жайлар бойынша өзгеруі мүмкін

Корпоративтік оқиғалар (іс-шара)

Өткізу мерзімі

1

2022 жылғы 4 тоқсандағы жағдай бойынша «АлЭС» АҚ-да еңбекті қорғаудың, өндірістік жарақаттанудың және қоршаған ортаны қорғаудың жай-күйі жөніндегі есепті қарау туралы

1 тоқсан

2

2022 жылғы 4 тоқсандағы жағдай бойынша «АлЭС» АҚ тәуекелдерді азайту жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен және негізгі тәуекелдерді сипаттаумен және талдаумен тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту

1 тоқсан

3

2022 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары және қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы бойынша есепті қарау туралы

1 тоқсан

4

2022 жылғы «АлЭС» АҚ мүдделі тараптармен өзара іс-әрекеттері жөніндегі жоспардың орындалуы жөніндегі есепті бекіту

1 тоқсан

5

2022 жылғы «АлЭС» АҚ іске асырылатын инвестициялық жобаларының тиімділігі туралы есепті қарау туралы

1 тоқсан

6

«АлЭС» АҚ мүдделі тараптарымен өзара іс-әрекеттері жөніндегі жоспарды жаңа редакцияда бекіту туралы

1 тоқсан

7

«АлЭС» АҚ омбудсменінің 2022 жылғы есебін бекіту

1 тоқсан

8

2022 жылғы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы

1 тоқсан

9

Комплаенс-офицер туралы ережені жаңа редакцияда бекіту

1 тоқсан

10

2022 жылғы «АлЭС» АҚ стейкхолдерлерімен коммуникациялар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау және стейкхолдерлермен коммуникациялар жоспарын жаңа редакцияда бекіту туралы

1 тоқсан

11

2022 жылғы корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарының (КБЖЖ) орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.

1 тоқсан

12

2023 жылға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарын (КБЖЖ) бекіту*

1 тоқсан

13

2022 жылғы «АлЭС» АҚ жұмыс жоспарының орындалуы туралы есепті және Директорлар кеңесінің шешімдерін қарау

1 тоқсан

14

2022 жылға Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы және олардың әрқайсысының сәйкес келмеу себептерінің есептерін қарау туралы.

1 тоқсан

15

2022 жылғы жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту және оны «АлЭС» АҚ Жалғыз акционерінің атқарушы органының бекітуіне шығару.

1 тоқсан

16

«АлЭС» АҚ қызметкерлеріне 2022 жылдың қорытындысы бойынша корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік бойынша жұмыс берушінің есебін таныстыру.

1 тоқсан

17

Жөндеу науқанның басталуы

1 тоқсан

18

Наурыз мейрамын тойлау

2 тоқсан

19

2023 жылғы 1 тоқсандағы жағдай бойынша «АлЭС» АҚ-да еңбекті қорғаудың, өндірістік жарақаттанудың және қоршаған ортаны қорғаудың жай-күйі жөнініндегі есепті қарау туралы

2 тоқсан

20

2023 жылғы 1 тоқсандағы жағдай бойынша «АлЭС» АҚ тәуекелдерді азайту жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен және негізгі тәуекелдерді сипаттаумен және талдаумен тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту

2 тоқсан

21

2023 жылғы 1 тоқсандағы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары және қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы бойынша есепті қарау туралы

2 тоқсан

22

2023 жылғы 1 тоқсандағы «АлЭС» АҚ іске асырылатын инвестициялық жобаларының тиімділігі бойынша есепті қарау туралы

2 тоқсан

23

2022 жылдың қорытындысы бойынша орнықты даму саласындағы бастамалар жоспарын іске асыру жөніндегі есепті бекіту

2 тоқсан

24

«АлЭС» АҚ-ның 2022 жылғы қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті бекіту.

2 тоқсан

25

2023 жылғы 1 тоқсан жағдайы бойынша корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарын (КБЖЖ) орындау жөніндегі есепті қарау туралы.

2 тоқсан

26

2023 жылғы 1 тоқсандағы жағдай бойынша «АлЭС» АҚ Комплаенс-офицерінің қызметі жөніндегі есепті қарау туралы

2 тоқсан

27

2022 жылғы Директорлар кеңесінің қызметінің тиімділігін бағалау және Корпоративтік хатшының жұмысын бағалау туралы есепті бекіту.

2 тоқсан

28

2023 жылға «АлЭС» АҚ қызметтерінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің және корпоративтік хатшының жеке даму жоспарын бекіту туралы.

2 тоқсан

29

2022-2023 жж. жылыту маусымының аяқталуы.

2 тоқсан

30

2023 жылғы 2 тоқсандағы жағдай бойынша «АлЭС» АҚ-да еңбекті қорғау, өндірістік жарақаттану және қоршаған ортаны қорғау жай-күйі жөнінідегі есепті қарау туралы

3 тоқсан

31

2023 жылғы 2 тоқсандағы жағдай бойынша «АлЭС» АҚ тәуекелдерді азайту жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен және негізгі тәуекелдерді сипаттаумен және талдаумен тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту

3 тоқсан

32

2023 жылғы 2 тоқсандағы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары және қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы бойынша есепті қарау туралы

3 тоқсан

33

2023 жылғы 2 тоқсандағы «АлЭС» АҚ іске асырылатын инвестициялық жобаларының тиімділігі бойынша есепті қарау туралы

3 тоқсан

34

2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарының (КБЖЖ) орындалуы жөніндегі есепті бекіту

3 тоқсан

35

2023 жылғы 2 тоқсандағы жағдай бойынша «АлЭС» АҚ Комплаенс-офицерінің қызметі жөніндегі есепті қарау туралы

3 тоқсан

36

2023 жылғы 3 тоқсандағы жағдай бойынша «АлЭС» АҚ-да еңбекті қорғау, өндірістік жарақаттану және қоршаған ортаны қорғау жай-күйі жөнінідегі есепті қарау туралы

4 тоқсан

37

2023 жылғы 3 тоқсандағы жағдай бойынша «АлЭС» АҚ тәуекелдерді азайту жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру жөніндегі мәліметтермен және негізгі тәуекелдерді сипаттаумен және талдаумен тәуекелдерді басқару жөніндегі есепті бекіту

4 тоқсан

38

2023 жылғы 3 тоқсандағы қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары және қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы бойынша есепті қарау туралы

4 тоқсан

39

2023 жылғы 3 тоқсандағы «АлЭС» АҚ іске асырылатын инвестициялық жобаларының тиімділігі бойынша есепті қарау туралы

4 тоқсан

40

2024 жылға арналған тәуекелдер тізілімін, тәуекелдер картасын және негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту

4 тоқсан

41

2024 жылға арналған жалпы тәуекел-тәбетін бекіту

4 тоқсан

42

2023 жылғы 9 айда корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарын (КБЖЖ) орындау жөніндегі есепті бекіту

4 тоқсан

43

«АлЭС» АҚ Директорлар кеңесінің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту

4 тоқсан

44

2023 жылғы жұмыс нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшының қызметінің тиімділігін бағалау туралы.

4 тоқсан

45

Корпоративтік хатшының 2024 жылға арналған мақсаттар картасын бекіту туралы.

4 тоқсан

46

«АлЭС» АҚ Комплаенс-офицерінің 2023 жылғы қызметі туралы есеп

4 тоқсан

47

Комплаенс-офицердің 2024 жылға арналған мақсаттарының картасын бекіту туралы

4 тоқсан

48

Комплаенс-офицерді оқытудың 2024 жылға арналған жоспарын бекіту туралы

4 тоқсан

49

Энергия өндіруші, энергия беруші ұйымдардың 2023-2024 жж. күзгі-қысқы жағдайлардағы жұмысқа дайындығы паспортын алу

4 тоқсан

50

Жөндеу науқанын аяқтау

4 тоқсан

51

2023-2024 жж. жылыту маусымының басталуы

4 тоқсан

52

«Энергетик күні» кәсіби мерекесін мерекелеу

4 тоқсан

Ескертпе: осы корпоративтік оқиғалар күнтізбесінде көрсетілген жоспарлар мен есептерді «АлЭС» АҚ Директорлар кеңесі қарайды және бекітеді