АлЭС – «Энергожөндеу» өндірістік жөндеу кәсіпорны

remontnoe«Энергоремонт» ӨЖК өндірістік-жөнДеу кәсіпорны 1980 жылдың мамырында құрылған еді.
«Энергоремонт» ӨЖК өндірістік-жөнДеу кәсіпорны АПК АҚ қайта құрғаннан кейін 2007 ж. 15 ақпаннан бастап «Алматы электр станциясы» АҚ құрамында жұмыс істей бастады.

Негізгі өндірістік қызметі:
"Энергоремонт" ӨЖК құрамына ЖЭС-2 өндірістік алаңында орналасқан өнідірістік база кіреді, сондай-ақ ЖЭС-1 АПК, ЖЭС-2, ЖЭС-3, БЖК департаменттерінің аумағында орналасқан жөндеу цехтері мен учаскелері үшін жөндеу жұмыстарының негізгі түрлерін шығарады.

ЖӨК электр станцияларының және қазандықтардың мынадай жабдықтарына жоспарлы жөндеулерді және жөндеу-техникалық қызмет көрсетулерді жүргізеді, нақтырақ:

1. Қазандық және отын-көлік жабдықтарын жөндеу, сондай-ақ ЖЭС-1,2,3 барлық көмекші жабдықтарына толық жөндеу-техникалық қызмет көрсету;
2. Турбина жабдықтарының негізгі (ЖЭС-2, ЖЭС-3) және көмекші (ЖЭС-1, ЖЭС-2, ЖЭС-3) жабдықтарын жөндеу, сондай-ақ химиялық құралдары жабдықтарын жөндеу;
3. ЖЭС-1, ЖЭС-2, ЖЭС-3-тегі энергетикалық жабдықтардағы барлық қазан тазалағыш жұмыстар;
4. Электр қозғалтқыштар мен майлы сөндіргіштерді (ЖЭС-1,2) жөндеу, сондай-ақ барлық жүк көтергіш механизмдерге жөндеу-техникалық қызмет көрсету;
5. Сорғыш станцияларын жөндеу және БЖҚ негізгі және көмекші жабдықтарын жөндеу;
6. ЖЭС-1,2-дегі автоматика мен өлшегіш құралдарды жөндеу жөніндегі жұмыстар;
7. ЖЭС-1-дегі айналдырып қалау мен оқшаулауды жөндеу бойынша барлық жұмыстар;
8. 6 -10 кВ кернеуі бар трансформаторларды жөндеу;
9. "Энергоремонт" ӨЖК жеке үйлері мен үй-жайларын жөндеу жөніндегі жұмыстар.

Орналасқан жері: Алматы қ., Байзақов көш., 221.
Тел. / факс: (+7727) 378-07-61 / 378-07-69