Қызмет түрлері

жылу электр станцияларының электр энергиясын өндіруі 

су электр станцияларының электр энергиясын өндіруі 

жылу электр станцияларының жылу энергиясын өндіруі 

дербес
қазандықтардың жылу энергиясын өндіруі 

суды жинау, өңдеу
және тарату 

электр энергиясын тұтынушыға сату 

темір жолдарды пайдалану 

қара және түсті металдардың сынықтары мен қалдықтарын көтерме саудада сату 

жабдықтарды техникалық тексеру қызметтері

жүктемені көтеруге электр қуатының
әзірлгін қамтамасыз
ету, электр қуатын реттеу және резервтеу 

өзге де металл емес қалдықтар мен металл емес сынықтарды көтерме саудада сату