Объявление о введении с 1 апреля 2016 года тарифа на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам вторичным водопользователям по объекту Каскад ГЭС

    «Алматы электр станциялары» Акционерлік қоғамы тұтынушыларға Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2015 жылғы 30 қарашасындағы №254 – НҚ және Алматы облысы бойынша департаментінің 2016 жылғы 6 қаңтардағы №5- НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген Каскад ГЭС объектісі бойынша магистральді құбыр жолдар арқылы қайталама су пайдаланушыларға суды беру жөніндегі қызметтерге арналған тарифтің 2016 жылдың 1 сәуірінен бастап 7,34 теңге/м3 (ҚҚС есебінсіз) көлемінде енгізілетіндігін хабарлайды.

    Акционерное общество «Алматинские электрические станции» уведомляет потребителей о введении с 1 апреля 2016 года тарифа на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам вторичным водопользователям по объекту Каскад ГЭС в размере 7,34 тенге/м3 (без НДС), утвержденного совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 30 ноября 2015 года №254-ОД и Алматинской области от 6 января 2016 года №5-ОД.