О проведении публичных слушаний по отчету перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам 2019 года

АО «Алматинские электрические станции» уведомляет потребителей и иных заинтересованных лиц о предстоящем проведении отчета в форме публичного слушания по предоставлению регулируемых услуг по итогам 2019г.

  • Субъект естественной монополии – Акционерное общество «Алматинские электрические станции»; Местонахождение субъекта естественной монополии – г.Алматы, пр. Достык,7;
  • Дата проведения отчета – 17 апреля 2020 года в 16.00 часов; Место проведения отчета – г.Алматы, пр. Сейфуллина, 433, производственный департамент ТЭЦ-1(административный корпус);
  • Вид регулируемых услуг – услуги по производству тепловой энергии, услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам.

«Алматы электр станциялары» АҚ тұтынушыларды және өзге де мүдделі тұлғаларды 2019 жылдың қорытындысы бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерін ұсыну жөнінде жария тыңдау нысанында есеп жүргізетіндігін хабарлайды.

  • Табиғи монополия субъектісі – «Алматы электр станциялары» Акционерлік қоғамы; Табиғи монополия субъектісінің орналасқан мекен-жайы – Алматы қ., Достық даңғылы, 7;
  • Есепті өткізетін уақыт – 2020 жылғы 17 сәуір, сағат 16.00-де; Есепті өткізетін орын – Алматы қ., Сейфуллин даңғылы, 433, 1-ЖЭО өндірістік департаменті (әкімшілік корпусы);
  • Реттеліп көрсетілетін қызметтер түрі – жылу энергиясын өндіру, суды магистральдық құбыр жолдары арқылы беру қызметтері.