2020

«3-ЖЭО-ны қайта құру» жобасы бойынша мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары

«1-ЖЭО-ны газ турбиналы технологиялар базасында жаңа энергия көзін орната отырып кеңейту» жобасы бойынша мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары 

«Алматы энергия кешенін газдандыру. Алматы 2-ЖЭО-сын қоршаған ортаға әсерін барынша азайта отырып жаңғырту» жобасы бойынша мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары

Исполнение инвестиционной программы АО «АлЭС» на регулируемую услугу по производству тепловой энергии за 4-й квартал 2020 г.

Исполнение инвестиционной программы АО «АлЭС» на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка ХОВ) за 4 квартал 2020 г.

Исполнение инвестиционной программы АО «АлЭС» на регулируемую услугу по производству тепловой энергии за 3-й квартал 2020 г.

Исполнение инвестиционной программы АО «АлЭС» на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка ХОВ) за 3 квартал 2020 г.

Исполнение инвестиционной программы АО «АлЭС» на регулируемую услугу по производству тепловой энергии за 2-й квартал 2020 г.

Исполнение инвестиционной программы АО «АлЭС» на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка ХОВ) за 2 квартал 2020 г.

Исполнение инвестиционной программы АО «АлЭС» на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка ХОВ) за 5 месяцев 2020 г.

Исполнение инвестиционной программы АО «АлЭС» на регулируемую услугу по производству тепловой энергии за 5 месяцев 2020 г.

Исполнение инвестиционной программы АО «АлЭС» на регулируемую услугу по производству тепловой энергии за 1-й квартал 2020 г.

Исполнение инвестиционной программы АО «АлЭС» на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам (подготовка ХОВ) за 1 квартал 2020 г.