Абилгазиев Сырым Иманмадиұлы – Қамту бойынша Басқарма төрағасының орынбасары.

Білімі - жоғарғы:
ҚазМАУ, экономист -менеджер;
ОАУ, адвокат заңгері;
ҚазҰТУ, Мұнай -газ ісі.
Жұмыс тәжірибесі:

2018 ж. ақпан - қазіргі уақытқа дейін - «АлЭС» АҚ қамтамасыз ету бойынша Басқарма төрағасының орынбасары;
03.2016 -02.2018 ж. - «Karabatan Utility Solutions» ЖШС, сатып алу және жергілікті қамту департаментінің директоры;
05.2013 -12.2015 ж. - «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру »АҚ, аға инженер, сатып алу және жергілікті қамтуды ұйымдастыру департаменті;
02.2007 - 05.2013 ж. - «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру »АҚ, Логистика Департаментінің бас инженері;
10.2005 - 02.2007 ж. - «ҚазТрансОйл» АҚ WF, келісімшарттар департаментінің директоры;
04.2004 - 10.2005.ж. - «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру »АҚ, келісімшарт бойынша менеджер;
06.2003 - 03.2004.ж. - «ҚазМұнайГаз» сауда үйі »АҚ, сатып алу және маркетингті ұйымдастыру департаментінің менеджері;
05.1999 - 05.2003 ж. - «Шертер» ЖШС коммерциялық директоры;
08.1997 - 05.1999 ж. - «Мөлдір» ЖШС, менеджер.

Қоғамда жауап беретін бір топ мәселелер:
Қызметтің сапасы мен уақтылығына, құжат айналымына және Компания қызметінің мынадай бағыттарында есеп беруге бақылауды жүзеге асырады:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның сатып алу рәсімін (конкурстарын) ұйымдастыруды және өткізуді қамтамасыз ету;
2. кестені дайындауға және уақтылы тендерлерді қамтамасыз етуге, келісімшарттарды және оларға қосымша келісімдерді дайындау кезінде конкурстық комиссияның шешімдерінің орындалуын бақылау;
3. Қоғамның өндірістік бөлімшелері мен құрылымдық бөлімшелерінің тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу бойынша қажетті құжаттарды уақтылы дайындау және ұсыну жөніндегі қызметін үйлестіру;
4. өндірістік бірліктерді материалдық -техникалық ресурстармен қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
5. нарықтық зерттеулер мен жабдықтаушылардың коммерциялық ұсыныстары негізінде материалдарға, жабдықтарға арналған деректер базасын жүргізуді бақылау;
6. жасалған келісім -шарттар бойынша тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді төлеуді және жеткізуді бақылау;
7. орталық қоймаларды ұйымдастыру;
8. материалдарды, жабдықтарды және жанар -жағармай материалдарын қабылдау, сақтау, беру және босату үшін Қоғамның орталық қоймалары жұмысын ұйымдастыру;
9. Қоғамның орталық қоймаларындағы тауарлар мен отындардың қалдықтарын орталықтандырылған басқаруды бақылау;
10. Қоғамның орталық қоймаларында тауарлық -материалдық құндылықтарды есепке алу және есепке алмауды бақылау;
11. отынды жеткізу, тасымалдау және сақтауды ұйымдастыру;
12. отынның барлық түрлерін жеткізуге және төлеуге келісімшарттардың орындалуын бақылау;
13. Қоғамның өндірістік бағдарламасына сәйкес шарттар жасасу;
14. Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрлігімен, темір жол ведомстволары мен басқа да ұйымдармен көлік процесін өзара іс -қимыл және жақсарту үшін ұйымдастырушылық мәселелерді шешу;
15. кедендік рәсімнің өтуін қамтамасыз ету;
16. сыртқы экономикалық келісімшарттарды бақылау;
17. қызметтерді ұйымдастыру;
18. Маркетингтік зерттеулер мен жеткізушілер мен мердігерлердің коммерциялық ұсыныстары негізінде қызметтердің деректер базасын бақылау;
19. Қоғамның әкімшілік -шаруашылық қызметін бақылауды қамтамасыз ету;
20. өз құзыреті шегінде нұсқаулықтар мен нұсқаулықтар беру;
21. Қоғам Басқармасы төрағасының, Қоғам Басқармасының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен қарастырылған өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.

Бақылайтын және басқаратын жұмысы:
• Атқарушы директор;
• Сатып алу бөлімі;
• Логистика және қызмет көрсету департаменті;
• қойма есепке алу қызметтері;

Басқарма төрағасының орынбасарының функционалдық бағыныстылығында өндірістік бөлімшелерде орындалған міндеттер мен функциялар бойынша Қоғамның өндірістік бөлімшелерін ұсыну бойынша басқарушы директорлардың орынбасарлары бар.