Исабаев Нуржан Шаганбекович - Құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директор.

Isabaev

Білімі - жоғарғы:

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Академиясы, «Құқықтану» мамандығы;
«Р.Байсейітов атындағы Семей қаржы -экономикалық колледжі» РМҚК, «Қаржы» мамандығы.

Жұмыс тәжірибесі:

02.2016ж. - қазіргі уақытқа дейін - «АлЭС» АҚ құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директоры;
2013 - 2015 ж., «BDO Tax & Advisory» ЖШС бас заңгер кеңесшісі;
2006 - 2010 ж. «UMEX Realty» ЖШС, «UMEX заң компаниясы» ЖШС, «UMEX GROUP» ЖШС компанияларындағы заңды бөлімшелер;
2004 -2006 ж. ТБ ІІБ Алматы Ұйымдасқан қылмыспен байланысты қылмыстарды тергеу бөлімінің аға тергеушісі;
2002 - 2004 ж. Алматы қаласының ІІБ бастығының ІІБ ұйымдасқан қылмыспен байланысты қылмыстарды тергеу бөлімінің тергеушісі;
2001 -2002 ж. Түрксіб аудандық АІІБ Тергеу басқармасының тергеушісі.

Қоғамда жауап беретін бір топ мәселелер:
жұмыстарды орындауды ұйымдастырады, жүргізеді, жедел мониторинг пен талдау жүргізеді, Қоғамның басшылығына Қоғам қызметінің келесі бағыттары бойынша уақтылы есеп береді:
1. Қоғамның қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауды қамтамасыз ету және Қоғамның заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау;
2. Басқарма Төрағасының, Қоғам Басқармасының және Директорлар кеңесініңшешімдерінің, Қоғам жасасатын шарттар мен келісімдердің жобаларын құқықтық сараптамасы.
3. Қоғамның қызметін бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдармен өзара іс -қимылды ұйымдастыру, инспекция актілері бойынша қарсылықтарды дайындауға қатысу, шығарылған бұйрықтар бойынша Қоғамның сотқа жету туралы қаулыларына сәйкес келуі;
4. Қоғамда наразылықтар бойынша сотқа шағымдар мен талап қоюларды ұйымдастыру, наразылықтар, қарсылықтар, апелляциялар, кассациялық және қадағалау шағымдарын біліктілікке қарай қарауды бақылау;
5. заңды мәселелерді қараған кезде соттың, прокуратураның және басқа да мемлекеттік органдардың Қоғам мүдделерін белгіленген тәртіппен ұсынуға;
6. Қоғамдағы құқықтық жұмыстарды әдістемелік қамтамасыз ету;
7. ұжымдық шартты әзірлеуге және жасасуға қатысу, әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу, Қоғамдағы еңбек заңнамасын сақтауды қамтамасыз ету;
8. Қоғам қызметінде туындайтын құқықтық мәселелер бойынша қорытындылар дайындау, сондай -ақ Қоғамға кіретін заңнамалық және нормативтік құқықтық актілердің жобалары бойынша ұсыныстар мен ескертулер дайындау;
9. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу рәсімдерін жүргізу кезінде заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету;
10. Басқарма Төрағасының бұйрықтар мен нұсқаулықтардың жобаларын әзірлеуі;
11. Келісімдер мен келісімдерді дайындау, қол қою, сақтау рәсімдерін әзірлеуді және іске асыруды қамтамасыз ету; Қоғамда жасалған шарттар мен келісімдерді әзірлеуге қатысу, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның заңды мүдделеріне сәйкес келісімшарттар мен келісімдерді қарауға қатысу;
12. Директорлар кеңесінің мәжілістерін өткізу үшін материалдарды дайындауды, Қоғамның корпоративтік хатшысымен өзара әрекеттесуді бақылау;
13. Қоғам Басқармасының отырыстарына материалдар дайындау және ұсынуды қамтамасыз ету, Басқарманың отырыстарына ұсынылған мәселелерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауды қамтамасыз ету;
14. Қоғамның жылжымайтын мүлікке, жер учаскелеріне құқықтарды мемлекеттік тіркеуге, Қоғамның міндеттемелерін қамтамасыз етуді қамтамасыз етуге байланысты мәселелерді ұйымдастыру, басқару, келісу; Қоғамның бейінді емес активтерді иеліктен шығару жөніндегі жұмысын қамтамасыз ету;
15. Басқарма Төрағасының, Қоғам бөлімшелерінің құқықтық мәселелер бойынша кеңес беруі.
16. Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне уақтылы жеткізілуін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпаратты қамтамасыз ету;
17. электр энергетикасы саласындағы заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу жөніндегі уәкілетті орган белгілеген жұмыс топтарында Басқарма Төрағасының тапсырмасына қатысу;
18. Компанияда Қазақстан Республикасының заңнамасын насихаттау мен түсіндіруді ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
19. Қоғамның кеңсе жұмысын жүргізу, құжаттаманы және архивтеудің бірыңғай тәртібін қамтамасыз ету;
20. Қоғам Басқармасы төрағасының, Қоғам Басқармасының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен қарастырылған өзге де функцияларды орындау.

Бақылайтын және басқаратын жұмысы:
• Құқықтық басқару;
• Құжаттаманы қолдау бөлімі.
Өндірістік қызметті жүзеге асыру процесінде Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына қатысты құқықтық мәселелер жөніндегі басқарушы директордың функционалдық бағыныстылығында Қоғамның өндірістік бөлімшелерінің басқарушы директоры орналасқан.