2018

Annual count 2018

“Joint order of the Departments of the Committee for Regulation of Natural Monopolies, Protection of Competition and Consumer Rights of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan in the city of Almaty dated July 20, 2018 No. 155-OD and Almaty region dated July 26, 2018 No. 267-OD on reducing the ceiling levels of tariffs for services for the production of thermal energy for 2018-2021 from August 1, 2018 ”

"Order of the Department of the Committee for Regulation of Natural Monopolies, Protection of Competition and Consumer Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan in Almaty on July 23, 2018 №159-OD amending the order of the Department of the Committee for Regulation of Natural Monopolies, Protection of Competition and Consumer Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan in Almaty on June 26, 2018 №134- OD “On approval of a temporary compensating tariff for services for the production of heat energy”
 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті қорғау және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің 2018 жылғы 26 маусымдағы № 134-НҚ  бұйрығымен жылу энергиясын өндіру бойынша қызметтерге уақытша өтемақы тарифін бекіту туралы бұйрығы»